PRODUCT / PROGRAMS

AT 650 SR

สมาชิก VIP CARD ลด 10%
*รับประกันสินค้า 1 ปี*

AT 650 DLT กล่องและเครื่องรูดบัตรชนิดแถบแม่เหล็ก BINARY รุ่น HERCULES

สมาชิก VIP CARD ลด 10%
*รับประกันสินค้า 1 ปี*

Online Camera

สมาชิก VIP CARD ลด 10%
*รับประกันสินค้า 1 ปี*

Sensor สั่งดับ / ประตู / อุณหภูมิ / น้ำมัน

สมาชิก VIP CARD ลด 10%
*รับประกันสินค้า 1 ปี*

PROGRAM

LogView Report
โปรแกรมตรวจสอบและควบคุมเส้นทางในการรับ-ส่งสินค้า ตามแผนงานที่กำหนด และควบคุมความปลอดภัย
Pro-Fleet Management
โปรแกรมสร้างเอกสารรายรับ-รายจ่าย เพื่อตรวจสอบผลกำไร-ขาดทุน
Pro-Maintenance
โปรแกรมแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง
และควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
Pro-Transport
โปรแกรมวางแผนการจัดรถรับ-ส่งสินค้า
LogView Agro
โปรแกรมรังวัดที่ดิน และบริหารจัดการงานเพาะปลูกพืชไร่