Category: ข่าวสารและกิจกรรม

April 03 2018

V-serve Co.,Ltd. เริ่มรันใช้งาน Pro-Maintenance และ Pro-Fleet

โดยทีมงานจากบริษัท ATS ได้เข้าไปดำเนินการลงโปรแกรม ลงข้อมูล และสาธิตการใช้งานให้กับพนักงานบริษัท V-Serve

January 03 2018

หจก.พี่น้องขนส่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการบริหารจัดการองค์กร

หจก.พี่น้องขนส่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการบริหารจัดการองค์กร จากการนำโปรแกรม Pro-Maintenance มาใช้บริหารจัดการรถภายในองค์กร

December 18 2017

บอกเล่าเรื่องราว เล่าเรื่องราวธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และก้าวหน้าได้อย่างมืออาชีพ

พบกับบทสัมภาษณ์ของคุณมาโนช ชิดโฉม ประธานกรรมการบริหารของบริษัท แอดวานซ์ แทรคกิ้ง โซลูชั่น จำกัด ได้มาเล่าถึงความสำเร็จในการใช้ SIM ของ AIS สำหรับใส่กล่องติดตามรถยนต์ สร้างระบบบริหารและติดตามพฤติกรรมการใช้รถยนต์ ซึ่งจะช่วยในการจัดการลดต้นทุน โดยเลือกใช้เครือข่าย AIS เพราะผ่านการวิจัยทดลองจนพบว่าเป็นเครือข่ายที่มีสัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศที่สุด

May 11 2016

ได้รับเชิญออกบูธร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ “โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”

ได้รับเชิญออกบูธร่วมกับกรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ “โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS”  

May 11 2016

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จ.ประจวบฯ “โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559”

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จ.ประจวบฯ “โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559”  

May 11 2016

ได้รับเชิญออกบูธวันสถาปนาสมาคมโลจิสติกส์กลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จ.ขอนแก่น

ได้รับเชิญออกบูธวันสถาปนาสมาคมโลจิสติกส์กลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จ.ขอนแก่น  

May 11 2016

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีอวกาศ ร่วมกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ