ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จ.ประจวบฯ “โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559”

May 11 2016

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จ.ประจวบฯ “โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559”