ได้รับเชิญออกบูธวันสถาปนาสมาคมโลจิสติกส์กลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จ.ขอนแก่น

May 11 2016

ได้รับเชิญออกบูธวันสถาปนาสมาคมโลจิสติกส์กลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกับสมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จ.ขอนแก่น