อุปกรณ์และระบบ GPS มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบก

ติด GPS กับ ATS แล้วได้อะไร

“รถเท่าเดิม งานเท่าเดิม เพิ่มเติมคือกำไร”

 • สามารถติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการใช้งานรถและพฤติกรรมของพนักงานขับรถ
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนงานขนส่งสูงสุด 30%
 • อุดรอยรั่วจากรายจ่ายที่มองไม่เห็น (การจอดติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ / ใช้เวลาและระยะทางมากเกินไป / การจัดแผนงานไม่สมดุล / การซ่อมบำรุงซ้ำซ้อน ฯลฯ)
 • ใช้งานรถเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
 • ระบบงานขนส่งได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้
 • ลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อน ตรวจสอบได้ง่าย

ติด GPS กับ ATS แล้วได้อะไร

“รถเท่าเดิม งานเท่าเดิม เพิ่มเติมคือกำไร”

 • สามารถติดตาม ตรวจสอบและควบคุมการใช้งานรถและพฤติกรรมของพนักงานขับรถ
 • ควบคุมค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนงานขนส่งสูงสุด 30%
 • อุดรอยรั่วจากรายจ่ายที่มองไม่เห็น (การจอดติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ / ใช้เวลาและระยะทางมากเกินไป / การจัดแผนงานไม่สมดุล / การซ่อมบำรุงซ้ำซ้อน ฯลฯ)
 • ใช้งานรถเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
 • ระบบงานขนส่งได้มาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้
 • ลดงานเอกสารที่ซ้ำซ้อน ตรวจสอบได้ง่าย